phone 050673206

Uw online advocaat

Aanvraag en gesprek

Bij LawBase kan u in eerste instantie volledig online terecht. Stel ons uw vraag via onze communicatiekanalen en wij nemen vrijblijvend contact op met u om dit te bespreken.

Indien u dit niet wenst, dient u zich niet te verplaatsen én dient er geen fysieke consultatie ingepland te worden.

Wij regelen alles online voor u, waarna er kan beslist worden of er al dan niet een dossier wordt opgestart bij ons. Consultaties kunnen ook perfect plaatsvinden via Zoom of andere kanalen.

Proces

Eenmaal er een dossier wordt opgestart bij ons, streven wij ernaar om u van alle stappen op de hoogte houden.

Er vertrekt geen enkele brief of procedurestuk vanuit ons kantoor zonder Uw goedkeuring!

Wij streven er ook steeds naar om eerst een minnelijke oplossing met de tegenpartij overeen te komen, zodat de te voeren gerechtelijke procedures tot het minimum worden beperkt. 

Indien er toch een gerechtelijke procedure zou moeten worden gevoerd, wordt u bij alle standen van het geding betrokken. U mag ons vergezellen naar de rechtbank maar dit is allerminst verplicht. Na elke zitting ontvangt u van ons een uitgebreid verslag én advies over de volgende stappen.

Opvolging

Na het bereiken van een bepaald resultaat, waken wij erover dat dit resultaat of het bekomen vonnis ook effectief wordt uitgevoerd. 

Op het eind van elk dossier ontvangt u van ons ook een gedetailleerd overzicht met alle prestaties die wij voor u hebben geleverd!


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x